нүүрсний олборлолт хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг багасгах