globalspec дээр хатаах машин бүтээгдэхүүний хангамжийг хөлдөөх