ражастан дахь газар доорх усанд уул уурхайн идэвхийг идэвхжүүлэх