өмнөд африк болон түүний ард түмний олборлолтын нөлөө