Нарийн төвөгтэй дүүжин эрүү бутлуурын нээлтийн илтгэл дэх сэдэв сонгох үндэс