Асфальтан хучилтын элсний шаврын агууламжийн стандарт