чулууны р мдл гийн тээрмээр тоноглогдсон рок чулуу