соронзон тусгаарлагчийг үр ашигтай ашиглах боломжтой