төмрийн болон гангийн үйлдвэрт шингэн хог хаягдлын менежмент