Алт Египетийн уядад зориулсан 1200 нойтон бөмбөг тээрэм