sql файлын карьераас давтагдаагүй id-г хэрхэн унших вэ