стандарт дагалдах хэрэгсэл бүхий элс ширхэгтэй машин