Цочролын эсрэг механизмын чулууг удаан хугацаагаар хангах