ширхэгийн хэмжээ нь Зимбабвегийн үйлдвэрлэгчээс 2-оос 3 мм