Нүүрс боловсруулах системийн хоёрдогч бутлуурын хүчин чадлыг сайжруулах