хамгийн их хурдацтай нүүрсний аяга тээрэм гаралтын