бутлах үйлдвэрийн үйлчлүүлэгчдийн хэргийн pdf зураг