Чунцин тэсэлгээний гэрчилгээнд сургалтын төлбөрийг хэрхэн яаж зохицуулах талаар