хүдэр бутлах болон е зүтгүүрийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид