Хуурай зуурмаг боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчны үнэлгээний журмыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ