Чулуу бутлах үйлдвэрт засвар үйлчилгээ хийх тухай диссертаци