мастер трейдораторын тээврийн хэрэгсэл нь экспортлогдож байна