cil үйлдвэрийн хувьд төгс чанарын соронзон тусгаарлагч