уул уурхайн кальцит байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл