40 акр карьер үйлдвэрлэхэд хэр их хайрга үйлдвэрлэх вэ