нэг үе шаттай бутлуурын иж бүрдэл хэрэгслийн жагсаалт