нь бөөрөнхий тээрмийн эд ангиудыг хооронд нь орлуулах боломжтой