нигери улсад нүүрс хүрэн нүүрс олборлож буй компаниудын нэр