гангийн тоог туяа эсвэл баганаар хэрхэн яаж хэмжих