илүүдэл ашигт малтмал боловсруулах тоног төхөөрөмж борлуулах