тасралтгүй бөмбөг тээрэмдэх ашиглан төмрийн хүдрийг сайжруулах